Marcel van Silfhout van Stichting Graangeluk.
Marcel van Silfhout van Stichting Graangeluk. Eigen foto

‘Over oude granen op nieuwe akkers’ in Englezing Soest

18 februari 2024 om 08:00 Natuur en milieu

SOEST Marcel van Silfhout van Stichting ‘Graangeluk’ is op woensdag 13 maart de gastspreker tijdens de veertiende Soester Englezing. Het thema van deze (jaarlijkse) bijeenkomst is dit keer ‘Over oude granen op nieuwe akkers’.

Is er een reëel en aantrekkelijk toekomstperspectief voor boeren? En hoe zou dat er kunnen uit zien, bijvoorbeeld op de Soester Eng? Het zijn vragen die aan de orde komen.

In de Englezing vertelt Van Silfhout hoe hij met de Stichting Graangeluk samenwerkt met boeren om kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren voor de lokale markt. Pieter Kuijer, nauw betrokken bij de Engtuin, en wellicht ook andere agrariërs met akkers op de Eng, geven hun reacties op het verhaal van de hoofdgast.

AAN DE VOET

De lezing op 13 maart is natuurlijk weer georganiseerd door Stichting Vrienden Soester Eng. De locatie ligt aan de voet van deze groene long van Soest: Cultureel Centrum De Rank aan de Soesterbergsestraat 18. Vanaf 19.30 uur kunnen belangstellenden naar binnen voor een kop koffie en om 20-.00 uur wordt begonnen. 

HERSTELLEN

Onderzoeksjournalist Van Silfhout besloot zeven jaar geleden boer te worden. De door hem opgerichte stichting GraanGeluk wil akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier herstellen en inzaaien met zeldzame Nederlandse gewassen en deze oergranen oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

VOEDSELKETEN

In de lezing gaat Van Silfhout in op de rol van de boer, de loonwerker, de molenaar, de bakker, de brouwer en de consument in onze voedselketen. Zijn verhaal beslaat dus het hele proces, van landgebruik, bemesting, bewerking en bebouwing tot kwalitatief hoogwaardige en zeer gewilde producten op de lokale markt.

De vraag of zoiets ook in Soest mogelijk is, wordt tijdens de Soester Englezing in elk geval gesteld. Het kan interessant zijn welke antwoorden, dan welke suggesties hierop zullen loskomen.

Stichting Vrienden Soester Eng werd opgericht in 2007 en zet zich sindsdien ervoor in dat dit historische landschap niet wordt aangetast, ook niet door ‘ogenschijnlijk kleine stapjes’.

advertentie
advertentie