Ontmoeting staat centraal in het diaconaal inloophuis.
Ontmoeting staat centraal in het diaconaal inloophuis. Jaap van den Broek

Ontmoeting staat centraal in diaconaal inloophuis

5 maart 2020 om 08:00 Maatschappelijk

SOEST Vanaf nu kunnen mensen elke vrijdagochtend en maandagmiddag terecht in het diaconaal inloophuis. Dat is gevestigd in De Binnenhof (de ontmoetingsruimte van De Open Hof) en werd deze week geopend.

Johan van Beek

Ontmoeting staat centraal in de nieuwe voorziening, een initiatief van de Protestantse Gemeente Soest, de Evangeliegemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee de samenhang in Smitsveen en daarbuiten te vergroten. De kerkgenootschappen willen daarom nauw samenwerken met andere organisaties die actief zijn in de wijk en de gemeente Soest.

Bezoekers kunnen hun netwerk opbouwen of vergroten. De initiatiefnemers hopen zo een bijdrage te leveren in de strijd tegen de eenzaamheid van inwoners. Nadia Kroon is coördinator van het inloophuis. Hetzelfde werk deed ze ook al in een inloophuis in Haarlem. In Soest staat er tevens een groep van twintig vrijwilligers klaar, die bij toerbeurt de mensen opvangen en de weg wijzen.

Het diaconaal inloophuis is er voor iedereen, ook voor niet gelovigen. De insteek is niet om mensen in aanraking te brengen met het christelijk geloof, maar wie een gesprek wil voeren over vragen over zingeving is aan de Veenbesstraat 2 ook aan het goede adres. ,,We willen de mensen graag vooral een tweede huiskamer bieden", zegt Joost Kruiswijk.

Met een kop koffie of thee kunnen mensen in het diaconaal inloophuis een spelletje spelen, een boek lezen en een praatje maken met elkaar, zodat ze elkaar ook leren kennen en hun kennissenkring kunnen uitbreiden.

Dat kan op de maandagmiddag en de vrijdagochtend. Afhankelijk van de ontwikkeling van het diaconaal inloophuis zal het aantal dagdelen worden uitgebreid. Mocht er behoefte aan zijn, dan gaan Nadia Kroon en de vrijwilligers ook andere activiteiten opzetten. Mensen kunnen onaangekondigd binnenwandelen. Iedereen is welkom.

advertentie
advertentie