Wordt de burger en de Raad een rad voor ogen gedraaid?

20 juni 2021 om 17:25 Lokaal Deel je nieuws

Afgelopen woensdag heb ik de informatieavond voor de raad via Youtube gevolgd. De informatieavond ging over de grootschalige energieopwekking in Soest, de RES 1.0 en de ontwerp-omgevingsvisie. Ik ben al van het begin af aan uiterst kritisch over de door de landelijke politiek gevoerde strategie om de gestelde doelen te behalen. Inmiddels is de meerderheid van de bevolking er van overtuigd dat biomassacentrales in het geheel geen goede bijdrage leveren aan verminderde CO2 -uitstoot en zelfs schadelijk zijn voor het milieu. Ook wint het gebruik van kernenergie in het terugdringen van CO2  steeds meer terrein. Je zou zeggen: ‘de hoogste tijd voor herbezinning op het gebied van energietransitie’. Maar blijkbaar is dit politiek nog niet geland, noch landelijk noch lokaal. Ook in Soest wil het college onder aanvoering van wethouder H. Kundic van geen wijken weten. Er worden in Soest nu een 2-tal gebieden voorgesteld waar zonnevelden moeten komen. Maar uit de participatie komt duidelijk naar voren dat de mensen veel liever zien dat de daken van huizen en fabrieken worden vol gelegd met zonnepanelen dan dat er zonnevelden komen in open gebied. Wist u trouwens dat de zonnepanelen op daken onder de 15kW-piek ( 40 tot 60 panelen per dak) niet meetellen in de voorgestelde energieopwekking ? Over duidelijke communicatie naar de burgers gesproken! Blijkbaar gaat het om de doelredenering en niet om eerlijke communicatie of open participatie en draagvlak. Nu dient de gemeenteraad op 8 juli te besluiten of ze akkoord gaan met de voorgestelde grootschalige elektriciteitsopwekking in Soest. Het is nu aan hen om te besluiten om de trein een extra wagon te geven en door te laten denderen of om aan de noodrem te gaan hangen teneinde een herijking van de transitie te eisen. Daar is lef en visie voor nodig. Misschien dat de partijen al denken aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Hoe riskant zal het zijn om tegen de wens van de burgers voor de voorgestelde energieopwekking te kiezen? Na 8 juli zullen we weten welke politieke partij er voor of tegen het voorstel gestemd heeft. Voor mij zal mijn stemkeuze in maart 2022 zeker naar de partij gaan die tegen het voorliggende voorstel heeft gestemd. Het is  beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een besluit wat tevens de nodige consequenties heeft voor de  omgevingsvisie. Wat voor Soest willen wij? Voor lokale afdelingen van landelijke partijen en lokale partijen is het nu uur u!

Jan Vrakking

advertentie
advertentie