Motie voor woningbouw TBS-terrein leidt tot vreemd gedrag van VVD en GGS.

9 april 2021 om 20:22 Lokaal Deel je nieuws

De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Soest hebben afgelopen donderdag een motie ingediend om naast bedrijvigheid ook woningbouw op het TBS-terrein mogelijk te maken.

Hoewel GGS in de Soester Courant van 10 maart aangaf wel onderzoek naar de haalbaarheid van woningen te willen en te hopen op mogelijk wel 150 woningen terplaatse heeft GGS tegen de motie gestemd.Ook de VVD, die in principe positief staat over de woningbouw op het TBS-terrein maar geen overhaaste beslissing te willen nemen, heeft tegen de motie gestemd.

De verantwoordelijke VVD-wethouder gaf aan de motie in grote lijnen te omarmen. In de praktijk betekent dit vaak dat tegemoet gekomen wordt aan de motie en de motie niet meer in stemming wordt gebracht.

De indieners van de motie wilden echter duidelijkheid naar de buurtbewoners van het terrein maar tevens wat extra druk te leggen op het nakomen van de motie.Mogelijk dat de komende gemeenteraadsverkiezing er ook toe heeft geleid om aan de inwoners duidelijk te maken welke politieke partijen zich maximaal willen inspannen om de broodnodige (starters)-woningen te realiseren.

De fracties van GGS en VVD stemden unaniem (?) tegen de motie met als argumentatie dat de motie overbodig is geworden daar het college al had aangegeven de motie te steunen. Maar waarom dan tegen de motie stemmen terwijl meer voor de hand had gelegen om voor de motie te stemmen of desnoods blanco te stemmen.Maar door tegen de motie te stemmen hebben ze een signaal aan de inwoners van Soest afgegeven dat zij zich uiteindelijk toch niet maximaal willen inspannen om de zo gewenste woningen te kunnen realiseren. Ook werd daarmee door GGS en de VVD het risico genomen dat, indien de andere coalitiepartijen het voorbeeld zouden volgen, de motie zelfs verworpen zou worden.Daarmee zou direct een einde gekomen zijn aan de mogelijkheid om op het TBS-terrein ooit nog woningbouw te kunnen realiseren.Gelukkig dat de andere coalitiepartners D66 en CU/SGP wel inzagen dat tegen de motie stemmen had geleid tot het staken van het overleg met de ontwikkelaar om tot woningbouw te komen.

Gelukkig voor de buurt, de woningzoekenden van Soest en het democratische proces werd de motie alsnog aangenomen.

Jan Vrakking

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie