Geen windenergie in Soest

26 januari 2021 om 21:39 Lokaal Deel je nieuws

Met interesse maar ook met verbazing heb ik op de E-paper van de Soester Courant de oproep gelezen van de coöperatie Windkracht Eemland. Deze coöperatie roept inwoners van Soest en van de andere RES-gemeenten op om financieel te participeren in de bouw van windturbines voor het gebied Eemland. Hoewel al jaren duidelijk is dat windturbines in het gebied Eemland door veel ingezetenen van Soest en andere randgemeenten niet op draagvlak kunnen rekenen ziet de coöperatie financieel gewin voor investeerders en misschien zelfs voor direct omwonenden. Het doel is m.i. zoveel mogelijk meeeten uit de subsidieruif van het rijk ten koste van de openheid van het gebied en de onvermijdelijke moord op weidevogels. Het wordt de hoogste tijd dat de politiek in Soest een duidelijk standpunt inneemt ten aanzien van zowel het plaatsen van zonne weiden als windturbines in of tegen Soest aan. Dat de politiek die keuze moet maken komt doordat de regering zelf de verantwoording niet neemt en de verantwoordelijkheid voor de energietransitie naar beneden heeft gederigeerd. Hierdoor ontstaan allerlei onsamenhangende gebiedjes die uiteindelijk tot de energietransitie (van het gas af en geen CO2- uitstoot meer na 2050) moet leiden. Maar ik roep de lokale politiek op zich niet te laten misbruiken door Den Haag en dan ook Den Haag duidelijk te maken dat de verantwoordelijkheid door Den Haag zelf moet worden genomen door een landelijke keuze te maken uit de energievormen die ter beschikking staan. Dan zal bij de komende verkiezingen ook duidelijk worden hoe de Nederlandse bevolking hier over denkt. Lokale politici zullen zeggen dat de omgevingsvisie de bewoners de kans geven om hierin te participeren maar zij nodigt hiervoor o.a. steakholders uit die (financieel) belang hebben bij o.a. zonneweiden of windturbines terwijl ingezetenen zich in dit stadium nauwelijks laten gelden. Het is daarom de hoogste tijd om duidelijke tegengeluiden te laten horen aan de politici die uiteindelijk de beslissing nemen. Laat de politici maar eens nadenken over de gevolgen die o.a pelletkachels en biomassacentrales blijken te hebben op het milieu. Ook deze energievormen werden als zaligmakend gezien in de energietransitie, louter en alleen door een boekhoudkundige truc dat de daarbij vrijkomende CO2 niet meegeteld behoeft te worden in de berekening. Zelfs de meest fanatieke milieuverenigingen zijn nu fel gekant tegen biomassacentrales nadat ze aanvankelijk zo enthousisat waren.

Jan Vrakking

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie