Afbeelding
Eempers

Fout gegokt: oefening brandweer in casino

3 juli 2019 om 12:13 lokaal

SOESTERBERG Een grote inzet van hulpdiensten dinsdagavond in Soesterberg. Centraal daarin stond het Officierscasino aan de Kampweg, de locatie van de slotoefening 'Fout gegokt' van de brandweer van Soesterberg. De naam was niet alleen toepasselijk op de activiteiten in een echt casino, maar sloeg ook op beslissingen die het keuken- en bedienend personeel genomen waren na het uitbreken van de brand.

In deze praktijkoefening lag het accent op de technische hulpverlening. Het doel was om de hulpdiensten zo effectief en doeltreffend mogelijk te laten samenwerken bij de bestrijding van het incident. Het evaluatieverslag van de oefening is bedoeld om leermomenten en tekortkomingen mee te nemen in vervolgoefeningen.

FRITUURBRAND Verondersteld werd dat in het Officierscasino voorbereidingen voor een bruiloft in volle gang waren. Tijdens werkzaamheden in de keuken ontstond een frituurbrand die doorsloeg naar de naastgelegen ruimte. De twee koks die daar aan 't werk waren, deden een eerste bluspoging, die echter niet afdoende was. Een kok kreeg olie over zich heen en viel flauw door de pijn. Zijn collega probeerde hem te helpen, maar door de rook en hitte moest hij die poging staken.

Hij rende de keuken uit en botste daarbij op een kelner die op dat moment de keuken in wilde gaan. De kelner liep een gebroken been op en bleef in de deuropening van de keuken achter. Daardoor wilde de deur niet meer dicht en trok rook door het pand. Gevolg was dat de andere kelners gedesoriënteerd raakten en de uitgang niet meer konden vinden.

EXTRA MOEILIJK Met die situatie zagen de hulpverleners zich bij aankomst geconfronteerd. De dichte rook die het dragen van ademluchtapparatuur noodzakelijk maakte en de hitte maakten het extra moeilijk om de slachtoffers te bereiken en in veiligheid te brengen. Het eerste slachtoffer was snel gevonden, het laatste had het niet gehaald door het inademen van te veel rook. Terwijl een ploeg zich inzette op de redding, richtte de andere zich op het blussen van de brand die in de keuken was begonnen en was overgeslagen naar de Prins Bernhardbar in het bargedeelte.

De brandweer zette zowel aan de voor- als achterzijde een bluswagen in. Nadat alle slachtoffers naar buiten gebracht waren en de brand geblust, konden oefenleiders Rolf van Dee en Martijn Steman de oefening afsluiten. Direct erna kon het eerste evaluatiegesprek worden gehouden. Het is de bedoeling dat de brandweer vaker gebruik gaat maken van het casino als oefenobject. De eigenaar, Anna's Vastgoed, heeft op verzoek hiertoe van de brandweer positief gereageerd.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie