Jacqueline Siebbeles, vakleerkracht op de 1e Van der Huchtschool en een van de kartrekkers bij de uitvoering, maakt zich hard voor die doelstelling. Een van de eerste resultaten van het Sportakkoord krijgt deze maand concreet vorm: containers met speelattributen op het schoolplein van alle basisscholen.