Een shovel van H.G. van Dorresteijn rijdt door het stoffige weiland dat vele winters lang dienst heeft gedaan als ijsbaan. Lantaarnpalen worden op hun plaats gezet. Het zijn de laatste werkzaamheden na de egalisatie van de ijsbaan, die vorige week werd uitgevoerd.