Een shovel van H.G. van Dorresteijn rijdt door het stoffige weiland dat vele winters lang dienst heeft gedaan als ijsbaan. Lantaarnpalen worden op hun plaats gezet. Het zijn de laatste werkzaamheden na de egalisatie van de ijsbaan, die vorige week werd uitgevoerd.

VET De laatste keer dat Koning Winter een ijsvloer op de baan heeft neergelegd was in 2013. Karin van Breukelen, penningmeester van de Stichting Peter’s Baan moet even diep in haar geheugen graven om de betreffende winter op te diepen. ,,We zijn niet echt verwend de afgelopen jaren, dus wat ons betreft mogen de schaatsen de komende winter weer eens uit het vet gehaald worden."

Het dooit flink vandaag, maar als er een ijsvloer komt, is voortaan overal dezelfde ijsdikte


IJSDIKTE Coen Kamphorst, voorzitter van de ijsbaan, komt net van het weiland af. Het kwik tikt de 30 graden aan en het enige vocht op de baan is het zweet van de medewerkers. ,,Ja het dooit flink vandaag”, lacht de voorzitter. ,,Wij hebben de baan egaal gemaakt. De sloten zijn gedempt. Zo is er, als er een ijsvloer komt, overal dezelfde ijsdikte. Die is dan ongeveer 25 tot 30 centimeter. Dit betekent dat we minder water naar boven hoeven te pompen. Het is nu bovendien veiliger geworden. In de oude situatie waren er door de sloten dieptes van anderhalve meter. Je kunt nu wel zeggen dat de Peter’s Baan als eerste in Nederland van de anderhalve meter af is.”


BLOEMEN De egalisatie en daarmee de herinrichting van het terrein is bevorderlijk voor de natuur legt Karin van Breukelen uit. ,,De wallen aan de zijkanten zijn aangepast, waarmee de sneeuw goed weggeschoven kan worden. De buitenkant van die wallen worden sloten. De wallen worden nu ingezaaid met bloemenmengsel. Dat geeft een kleurige bloemenpracht de komende maanden. Daarnaast komt er een meidoornhaag, het wordt echt mooi en zeer milieuvriendelijk.”


INSCHRIJVEN In 2013 werd er voor het laatst op de Peter’s Baan geschaatst, maar in 2018 is er nog heel even geschaatst in Soest. Begin maart van dat jaar kwam er een koudefront over land. Het water aan de Peter’s Baan was toen al afgevloeid. ,,Toen hebben we in samenwerking met tennisvereniging LTC een alternatieve baan in Soestdijk geopend”, blikt Kamphorst terug. ,,Maar dat doen we niet meer hoor. Ik adviseer de mensen wel om tijdig in te schrijven als zij komende winter willen schaatsen. Aanmelden bij Stichting De Peter’s Baan kan vanaf oktober via onze website.”

Of er deze winter een ijsvloer komt is natuurlijk de vraag, een zekerheid is wel dat daar binnenkort een pracht aan wilde bloemen te zien is.

Door Peter Beijer