Het besluit werd afgelopen week wereldkundig gemaakt door sportwethouder Harrie Dijkhuizen. En daarmee is de verhoging ook een feit, want de gemeenteraad hield zich stil over dit punt tijdens de vergaderingen en de besluiten over de bezuinigingsronde.

Een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek wees uit dat de tarieven voor zaalhuur in Soest laag liggen ten opzichte van die in de regio. Dat wist Dijkhuizen wel, maar hij zegt toch van de uitkomsten te zijn geschrokken.

,,Het zijn enorme verschillen. Waar je in Baarn bijvoorbeeld 68 euro per uur voor een sporthal betaalt, is dat in Soest 10 euro. En voor een sportzaal betaal je elders 29 euro, hier 7,60 euro. Daar moesten we wat mee. We investeren veel in de binnensport, dan is het redelijk ook iets aan de prijzen te doen."

Dijkhuizen kondigde eind vorig jaar gesprekken aan met de sportverenigingen om samen tot een goed plan te komen. Het werden geen vruchtbare gesprekken. ,,De verenigingen vertrouwden het niet”, zegt voorzitter René van Hal van de overkoepelende Sport Federatie Soest (SFS). ,,Ze moesten allerlei informatie aanleveren terwijl al was besloten tot de verhogingen.” Hij vindt het jammer dat de gemeenteraad ‘dit heeft laten lopen’, ondanks de ‘niet overbrugbare verhogingen’. ,,Welke huurbaas laat de huren in een jaar tijd met 75 procent stijgen?” De SFS voorziet 'een desastreuze verschraling van het sportaanbod' en betreurt het dat de nieuwe gemeentelijke sportvisie niet is afgewacht alvorens een besluit over de tarieven te nemen.

De verenigingen staakten de gesprekken en op het gemeentehuis werd zonder hun inbreng een plan gesmeed, waarop het college inmiddels een klap heeft gegeven. Het voorziet in een verhoging per 1 januari 2021, een uitstel van vier maanden vanwege de coronacrisis. Dan gaat de huur van een gymzaal van 5 naar 7 euro per uur. Een jaar later stijgt het tarief naar 9,50 euro en in 2023 wordt het 11,75 euro. De tarieven voor een sportzaal zijn vastgesteld op 1,5 keer die van de gymzaal. Een sporthal met drie zalen kost driemaal zoveel als een gymzaal. Het gaat de gemeente in 2023 een meeropbrengst van 175.000 euro opleveren. In het derde kwartaal van 2022 volgt nog wel een evaluatie van de tariefsverhoging en behoort een aanpassing van het besluit tot de mogelijkheden.

EXPLOITATIE Maar gezien de reacties van de sportverenigingen is het nog maar de vraag of die geschatte meeropbrengst gehaald wordt. ,,Want clubs gaan minder huren”, denkt voorzitter Dick van den Hammen van basketbalvereniging Red Stars. ,,Dus dit is geen oplossing.” Volgens hem kunnen de gemeentelijke inkomsten wel worden verhoogd door een betere exploitatie van de sportaccommodaties, waardoor de kosten omlaag gaan. Hij voelt zich met de andere verenigingen daarin niet gehoord. ,,De gemeente doet wel alsof ze in gesprek gaat met ons, maar trekt toch altijd haar eigen plan.”

Hij vreest voor een daling van de kwaliteit en de kwantiteit van de trainingen, resulterend in een lager niveau van de teams. ,,We hebben nu een begroting van 30.000 euro waarvan grofweg een derde opgaat aan zaalhuur, een derde aan bondscontributies en een derde aan trainers, trainersbegeleiding en clinics. Om kinderen beter te laten worden. Nu zouden we over drie jaar alleen al 20.000 euro jaarlijks aan huur kwijt zijn.” De basketbalteams trainen nu nog tweemaal per week en de drie teams die in landelijke competities uitkomen zelfs tweemaal twee uur. Onlangs hebben de leden in een enquête aangegeven prestatiever te willen spelen. Een noodgedwongen vermindering van de trainingsuren of bezuiniging op betaalde trainers staat daar haaks op. Als dat gebeurt ziet Van den Hammen het spook uit veel andere gemeentes, met hoge zaalhuur, opdoemen. ,,Daar zijn de zaalsporten aan het uitsterven.” Een ‘mega contributieverhoging’ is een alternatief dat aan de leden wordt voorgelegd.

Deze verhogingen zijn oneerlijk, onhaalbaar en onrealistisch

BETAALDE TRAINER Dat laatste zit er bij handbalvereniging BDC niet in, laat voorzitter Purdey Horbach weten. ,,We hebben laatst al de contributie verhoogd en hebben maar weinig leden. Een volwassene betaalt nu 336 euro. Dat zou dan naar 500 euro gaan. Dan wordt handballen wel erg duur.” Minder zaalhuur afnemen en meer teams in een zaal proppen, wordt waarschijnlijk de consequentie. ,,Maar bij handbal heb je een heel veld nodig, daar wordt geen rekening mee gehouden.” In de zomermaanden de zaal verruilen voor het bos, is ook een optie. Of de samenwerking met de korfbalvereniging weer oppakken. Ook dat laatste kost geld. Nieuwe sponsoren staan in de coronacrisis niet te trappelen, weet ook zij. Wat misschien onvermijdelijk zal blijken, is het afstoten van de betaalde trainer. Dat zou ook betekenen dat heren 1 niet meer in de eerste divisie kan uitkomen, want op dit niveau is een gediplomeerde, betaalde trainer verplicht. Dat de tarieven verhoogd moesten worden gezien de grote verschillen met de regio, begrijpt Horbach wel. ,,Als je dat over tien jaar uitsmeert kun je op bestuurlijk niveau je beleid geleidelijk gaan aanpassen. Maar met een driemaal zo hoog tarief in drie jaar is dat niet te doen.”

Van Hal benadrukt ook dat ‘een stijging niet ter discussie staat’. ,,Maar deze verhogingen zijn oneerlijk, onhaalbaar en onrealistisch.”

Hans Veltmeijer

Ronald Kersten
Foto: Ronald Kersten
Handbalvereniging BDC heeft weinig leden en al hoge kosten aan zaalhuur.