De Inwonersparticipatieraad moet de opvolger worden van de Adviesraad Sociaal Domein. De leden ervan dienden begin dit jaar hun ontslag in, uit onvrede over de gang van zaken en het overleg met de gemeente.