Jan van Steendelaar

Dit schrijft het college in antwoord op vragen van de raadsfracties van Partij Ons Soesterberg, Lokaal Anders Soest en de PvdA. Er ligt een uitnodiging aan de raad voor een werkbezoek. Die kan beoordelen of de huisartsenpost die bij de Heybergh is gerealiseerd, nadelige gevolgen heeft voor bewoners en medewerkers.

Er werd getwijfeld aan de juistheid van de vergunningverlening hiervoor, maar volgens burgemeester en wethouders mag de eigenaar van de grond gebruik maken van de bouwrechten die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente heeft de zorg voor een zorgvuldig proces, waarin ter bescherming van alle betrokkenen de wettelijke spelregels zijn gevolgd.

Zorgverlener Lyvore heeft bevestigd dat de nieuwbouw geen invloed heeft op de geleverde zorg. Het gebouw is nog steeds zeer geschikt als woonzorglocatie en aan de buitenruimte bij het gebouw wijzigt niets. Ook de cliëntenraad van de Heybergh, die opkomt voor de belangen van de bewoners van Lyvore, geeft volgens het college aan dat er een prettig woon- en leefklimaat is in de Heybergh.

De gemeente heeft niet bijgehouden hoeveel mensen uit Soesterberg sinds 2017 geen plek hebben gekregen in de Heybergh, maar elders in een (Lyvore) verzorgingshuis. Overigens zijn de plekken in de Heybergh niet exclusief beschikbaar voor inwoners van Soesterberg, die zich ook voor een ander verpleeghuis in een andere woonplaats of bij een andere zorgaanbieder kunnen aanmelden, bijvoorbeeld om dichterbij kinderen en/of mantelzorger te wonen. Vast blijft dat vijftien plekken voor zware zorg beschikbaar zijn en blijven voor inwoners van Soesterberg. In de intentieovereenkomst zijn geen eisen gesteld aan de plaats van herkomst van de bewoners.

B. en w. schrijven goed contact te hebben met Lyvore. De beschikbare zorgplekken zijn in gebruik en het team dat op de werkvloer zorg verleent aan de bewoners heeft, na de roerige periode een paar jaar geleden, zijn draai gevonden en zet zich met plezier in voor de bewoners. Ook de cliëntenraad geeft aan positief te zijn over de zorg voor de bewoners.