De eigenaar van het terrein en de gebouwen, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft inmiddels maatregelen getroffen om gebouw 34 en het omliggende terrein te ontruimen. Daarna worden het gebouw en het omliggende terrein in gebruik gegeven via leegstandsbeheerder HOD ter voorkoming van herkraak.