Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen geeft het overkoepelend orgaan van de lokale afdelingen van de ouderenbonden alvast een voorzet in de vorm van een manifest, waarin tien kernpunten worden benoemd, die volgens het COSBO van groot belang zijn bij het beleid dat voor de komende jaren wordt uitgetekend én uitgevoerd. Het manifest is naar de huidige twaalf raadsfracties gestuurd. ,,Regeren...