Een van de bewoners van de laatste twee huizenblokken aan de Klaarwaterweg zegt in 2015 al aan de bel te hebben getrokken bij een klachtencommissie van Portaal, die haar klacht vervolgens ‘van tafel veegde’. Acht van de tien bewoners van deze huizenblokken leverden in december 2019 gezamenlijk hun klachten aan bij de woningcorporatie, met het verzoek om tot actie over te gaan. Het gaat om vocht...