In een brief dringt het COSBO er bij het gemeentebestuur op aan om deze ‘stopzetting’ te heroverwegen. Het overkoepelend orgaan van de drie lokale ouderenbonden zegt ‘zeer verbaasd en teleurgesteld’ te zijn in de houding van het college. ,,De bevolking van Soest bestaat voor 25 procent uit senioren en de vergrijzing zal alleen nog maar toenemen.”