Her en der in Soest verrijst de komende jaren nieuwbouw op weitjes en andere gaatjes binnen de bebouwde woonwijken. Het stuit op protest van omwonenden en draagt door de geringe omvang maar bescheiden bij aan de beoogde tweeduizend nieuwe woningen in 2030. Dan is 43000 vierkante meter open terrein in de periferie van een bedrijvenpark en bij de entree van Soest toch een buitenkans om een flinke...