Het idee om tot ’t Fierhuis te komen ontstond zo rond 1998, vertelt Fred Klinkhamer. De voormalig eigenaar van Restaurant De Soester Duinen is een van de ouders die het initiatief namen om een woonvorm in Soest op te richten.

,,Wij wilden de kinderen meer kwaliteit van leven geven. Als ouders kun je je kind niet altijd blijven begeleiden. Je wordt een dagje ouder en op een bepaald moment ben je er ook niet meer toe in staat. Juist om invloed te kunnen hebben op de toekomstige leefsituatie van onze kinderen besloten we om zelf het initiatief te nemen tot het opzetten van een eigen woonvorm.”

GEWOON Via de Sociaal Pedagogische Dienst, het huidige MEE, kwam het eerste contact tot stand en werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. ,,In die periode gingen wij op zoek naar een plek”, blikt Klinkhamer terug. ,,Dat is nog een heel gedoe geweest. Die plek wilden wij bepalen. Ons uitgangspunt was: een gewoon huis in een gewone wijk. Uiteraard met een passende vorm van begeleiding. Een eigen plek waar onze kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar zij met elkaar en van elkaar kunnen leren. Uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen met de gemeente Soest.”

AMERPOORT ’t Fierhuis kwam er. In 2005 werd aan de Ossendamweg 51 het woonhuis geopend. Een uniek burgerinitiatief had zijn beslag gekregen. De zorg werd en wordt ingekocht bij de Amerpoort. Het vrijstaande woonhuis heeft twaalf appartementen. Elke bewoner heeft een eigen wooneenheid die bestaat uit een woon-/slaapkamer met eigen badkamer en een keukenblok. De twee woonkamers zijn de centrale plekken in ‘t Fierhuis. Daar komen bewoners elkaar tegen, eten zij met elkaar en kijken zij gezamenlijk tv. Klinkhamer: ,,De centrale ontmoetingsplek en de recreatieruimte zijn belangrijke onderdelen van het huis. De bewoners ontmoeten elkaar, dit voorkomt vereenzaming."

VOORZITTER Klinkhamer vertelt dat diverse stichtingen ’t Fierhuis steunen en dat de ouders hun taken langzaam maar zeker afdragen aan een bestuur. ,,Met Edith Spiegel, voormalig wethouder van Haaksbergen, hebben we een onafhankelijk voorzitter en creëren we continuïteit. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring en wil zich graag inzetten voor ’t Fierhuis. Ik zie de toekomst positief tegemoet.”

TOEKOMST Marc Gundlach is een van de bewoners. ,,Ik woon al jaren met plezier in ’t Fierhuis. ’t Fierhuis heeft vijftien jaar geleden een droom uit laten komen om alle bewoners samen te laten komen. Ik ben vereerd om samen met de andere bewoners ’t Fierhuis een mooie toekomst te geven.”

door Peter Beijer