De eerste wegen die onder handen genomen worden zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van deze wegen is nu gereed. De suggesties en ideeën die omwonenden met de gemeente deelden zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit voorlopig ontwerp.