Juliët volgt op de Universiteit Utrecht een studie binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ter verbreding en verdieping volgt ze naast haar studie het Honours College. In die hoedanigheid heeft ze samen met een handvol mede-studenten een opdracht van de Provincie Utrecht aangenomen: een onderzoek naar positieve gedragsverandering ten gunste van het klimaat.
Dat bracht haar óók in Soest....