WEGENWET De Soester voortrekkers ervan schreven vorige week burgemeester Mark Röell van Baarn aan met twee handhavingsverzoeken. Ze willen dat Baarn het bospad openstelt voor fietsers, en beroept zich daarbij onder meer op de Wegenwet. Per Insinger toonde zich niet onder de indruk en benadrukt dat het om eigen terrein gaat. Baarn heeft acht weken om een beslu...