Ook andere straten worden heringericht. Het gaat om het gedeelte van de Simon Stevinlaan tussen de Chr. Huijyenslaan en de Generaal Winkelmanstraat, de Generaal Winkelmanstraat tussen de Simon Stevinlaan, de Kampweg en tussen het Van Maarenplein en de Buys Ballotlaan, en de Buys Ballotlaan tussen de Chr. Huygenslaan en de Plesmanstraat.

HERINRICHTING Deze werkzaamheden, in samenwerking met de netbeheerders die tegelijk leidingen etc. aanleggen, zijn onderdeel van een complete herinrichting van de straten in het dorp. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, geldt overal in Soesterberg een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Daardoor zullen de wegen een ander aanzien krijgen, ook al omdat de gemeente de lanenstructuur in het dorp wil versterken en de verharding en groenvoorziening wil aanpakken.

Op beide gemeentelijke plannen hebben de bewoners kunnen reageren. De gemeente heeft hun al laten weten dat ze ‘waar mogelijk’ het oorspronkelijk gepresenteerde plan aan hun ideeën en wensen hebben aangepast. Of dat naar hun gevoel inderdaad zo is, kunnen ze aan het eind van de zomer zelf beoordelen als zij het concept ontwerp voorgelegd krijgen voor de eerste fase van de herinrichting, die van de hoofdwegen.

OVERLAST Om de overlast voor de bewoners te beperken en kosten te besparen, wordt elke herinrichting zoveel mogelijk gecombineerd met ondergrondse werkzaamheden zoals het leggen van kabels en leidingen, zodat de weg maar één keer openligt. Een belangrijk onderdeel is ook het vergroten van de capaciteit van de riolering. Nu is het zo dat op sommige plekken het water lang blijft staan als het hard geregend heeft. Daarom wil de gemeente op die plekken de bodem geschikt maken voor de opvang van het water. Dat heeft als voordeel dat het niet in het riool terechtkomt en naar de rioolzuivering wordt afgevoerd. Dat spaart capaciteit.

De planning is om met dat de werkzaamheden in de andere straten dan de hoofdwegen (Veldmaarschalk Montgomeryweg, Postweg etc.) nog dit jaar een begin te maken.

Voor de beide hoofdwegen is de planning om er in 2021 mee te beginnen. Het streven is om alle werkzaamheden in 2024 te hebben afgerond.