De fractie baseert zich op berichten van bewoners van de twee wegen door de polder die Soest met Amersfoort en met Baarn verbinden. Maar mensen die wandelen in dit buitengebied, of er op de fiets rijden of hardlopen, komen met dezelfde klachten, stelt fractievoorzitter Jan Paauw.

Volgens het raadslid en zijn 'informanten' ontstaan er op de Peter van den Breemerweg gevaarlijke situaties doordat gemotoriseerde voertuigen op de smalle rijbaan harder met te hoge snelheden passeren. ,,Het is zelfs zo erg, dat er bewoners in deze buurt zijn die hun kinderen niet meer toestaan om op de fiets naar school te gaan", aldus Paauw.

VERSTAPPEN Hij heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders aangedrongen op acties die belemmeren dat bestuurders zich er Max Verstappen kunnen wanen, al staat die laatste vergelijking niet in de brief.

GGS wil dat de gemeente op korte termijn verkeersremmende maatregelen gaat treffen en dat de politie er extra handhaving gaat toepassen, de snelheid van de voertuigen meet en overtreders zo snel mogelijk op de bon slingert. Als er niet direct geld beschikbaar is, zou GGS graag zien dat er alleen nog bestemmingsverkeer en niet-gemotoriseerd verkeer mag komen.

EINDELIJK Het is geen nieuwe ontwikkeling dat er volgens bewoners en mensen die er deel uitmaken van het langzaam verkeer vaak te hard wordt gereden. ,,Wanneer wordt er eindelijk opgetreden tegen automobilisten die in dit gebied veel te hard rijden? En dan met name op de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg. De snelheid van veel auto’s is zo hoog, dat de gevaarlijk is voor de overige weggebruikers", schrijft Paauw.

Zijn fractie is met zes zetels de grootste in de Soester gemeenteraad en vormt samen met VVD, D66 en CU/SGP de coalitie, waaraan elk van deze partij een wethouder levert aan het college, het dagelijks bestuur van Soest.

Paauw: ,,In de begroting van 2020 staat dat het aantal verkeersdoden en gewonden toeneemt. Gelukkig zijn er nog geen levensbedreigende ongevallen voorgekomen in dit gebied en wij willen dat er maatregelen getroffen worden om dit ook in de toekomst te voorkomen."

FIETSROUTE Ook het fietsgebruik in het buitengebied moet gestimuleerd worden. ,,Dat kan alleen als dit ook veilig is." Het beoogde fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun) heeft volgens Paauw alleen nut als de aansluitende fietsroute (Peter van den Breemerweg veilig is). ,,Anders is het een slechte investering."

De antwoorden van het college zullen nog even op zich laten wachten, want het is zomerreces.

Door Johan van Beek