De Kuijer heeft als woordvoerder van de bezorgde bewoners de gemeente gevraagd om maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Tot teleurstelling van hem en zijn buren liet de gemeente weten daarvoor geen aanleiding te zien. Hij heeft de zorgen overigens niet aan een ambtenaar duidelijk kunnen maken: ,,Hij stelde een woensdag en een tijd in de middag voor. Ik zei: goed, dan ben ik ook hier. Ik heb me gehaast om op tijd te zijn, maar er was niemand. Dus ik neem contact met hem op om hem aan de afspraak te herinneren, zegt hij: Nou, ik ben maandagmorgen al geweest.” 

WAKKER WORDEN Dat klopt, zeggen de bewoners, zij hebben een aantal mensen van de gemeente gezien en even gesproken, ,,maar ze zeiden dat er niks nodig was.” Daarom hebben ze nu de krant ingeschakeld: ,,Dan schrikken ze misschien in Soest wakker. Straks gebeurt er wat want kinderen zijn gewend dat het hier meestal stil op straat is en rennen zo de weg over. Als er dan een auto aankomt en er gebeurt wat... Dan wordt er gezegd: hadden jullie er maar wat aan gedaan.” 

VERKEER Terwijl de bewoners hun zorgen en wensen kenbaar maken, fietsen of steppen de kinderen op straat  of krijten op het trottoir, in gezelschap van buurthond en speelkameraadje Mo die zich door de kinderen nu eens op straat, dan weer op de stoep laat aanhalen. Zo zien de bewoners het ’t liefst: spelende kinderen en geen verkeer in dit deel van de wijk. ,,Dat kan gemakkelijk,” zegt De Kuijer. ,,Want er loopt een rondweg. Maar wat gebeurt er: die nemen  ze niet. Van welke kant het verkeer ook komt, het gaat bij voorkeur hier doorheen.” Hier, dat is dus de middelste poot van de m. 

RACEN Wat nog het meest verontrust is misschien niet eens de hoeveelheid verkeer ,,maar vooral de snelheid waarmee ze hier door de straat racen,” zegt De Kuijer, daarin bijgevallen door de groep medebewoners die wil laten zien dat het niet om een eenmansactie gaat. Een bewoonster: ,,Ik denk dat je aan de rondweg genoeg hebt voor brandweer, ambulance en vrachtverkeer. Dit is gewoon een extraatje dat helemaal niet aan twee kanten open hoeft te zijn.”

BLOEMBAKKEN De Kuijer heeft wel enkele oplossingen: bijvoorbeeld aan weerszijden van de straat om en om een bloembak. ,,Dan moet het verkeer zigzaggen en dan denk ik dat we al een eind in de goede richting zijn.“ Een ander oppert om van de hele wijk woonerf te maken. Wat er ook uitkomt, er moet iets gebeuren, vinden ze. De straat is nu een racebaan van verkeer dat eigenlijk gewoon de hele rondweg moet nemen in plaats van de route zogenaamd af te snijden. Als hun noodkreet niets uithaalt, gaan ze in overleg over een volgende stap. 

door Jan van Steendelaar