Hans Veltmeijer

De gemeente doet al even niet meer aan feestjes, recepties en andere bijeenkomsten waar groepen mensen samenkomen. Die gebeurtenissen zijn van pre-corona. Maar zomaar geruisloos het plaatsen van de informatieborden langs de Jachthuislaan, en daarmee het slotstuk van een langdurig verkeersproject, voorbij laten gaan, wilde Soest ook weer niet.

,,Het zou te jammer zijn om het anoniem te doen. Gewoonlijk komt de wethouder hiervoor maar nu doen we het bewust informeel. Het is logisch dat we deze bewoners willen bedanken voor hun hulp en inzet”, zei Klaas Jelle Veenstra die namens de gemeente met de nodige attenties - gekocht bij de lokale middenstand, zei hij er nadrukkelijk bij - naar de hoek van de Jachthuislaan en Park Vredehof was gekomen.

Hij was er van begin af aan bij betrokken en hier, in huize Schothuis, vond vrijdagmiddag de toch enigszins feestelijke finish van dit langjarige project plaats.

POLDEROPLOSSING De ambtenaar memoreerde dat al ruim voordat de bewoners zich meldden, de tussen weilanden gelegen Jachthuislaan onderwerp van discussie was in de lokale politiek. De gemeenteraad was verdeeld. Een stroming wilde totale afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, een andere groep zag meer in helemaal geen maatregelen. Het liep uit op een polderoplossing, met kleinschalige maatregelen.

Het werden rubberen ‘busdrempels’ op drie plaatsen en drie borden met cultuurhistorische en ecologische wetenswaardigheden langs de weg. ,,Het zijn attentieverhogende maatregelen met als doel het recreatieve karakter van het gebied te versterken”, aldus Veenstra.

[RACEWEDSTRIJD] De betrokkenen staan er best een beetje trots naar te luisteren op een druilerige middag onder de carpoort van Robert Schothuis. Alle reden om er gezamenlijk het glas op te heffen. ,,Dit team heeft het gefikst”, merkt Joop van Os op. ,,En al met al is het toch redelijk harmonieus verlopen.”

Hij bracht de bal aan het rollen zes jaar geleden. Hij weet het moment nog exact te beschrijven. De eigenaar van het biologische tuinencomplex aan de Jachthuislaan was met buurman Teun Noordhoff getuige van een ware racewedstrijd tussen twee auto’s op de laan. ,,Dit is te gek voor woorden”, zei hij. ,,Ik ga een clubje opzetten en handtekeningen verzamelen.”

HANDTEKENING Zo geschiedde. Paardenboer Gijs van Zijtveld deed mee en verschillende andere laanbewoners sloten zich aan bij het clubje. Honderden Soesters toonden zich solidair door hun handtekening te zetten. Een andere groep buurtbewoners had aanvankelijk een ander idee over de gewenste maatregelen maar de twee groepen vonden elkaar en vormden één blok naar de gemeente. Bij toenmalig wethouder Jannelies van Berkel vonden ze een luisterend oor.        

EYCKENDAL Voor de borden leverden verschillende bewoners en belangengroepen informatie aan. Zo ook de stichting Erfgoed Soestdijk. ,,Wij wilden het eigenlijk alleen vanuit een ecologisch oogpunt zien”, vertelt Anne Marie Huitema namens deze stichting. ,,Maar de huizen langs de laan bleken ook van historische waarde. De informatie daarover is er later bij gekomen."

Vrijwel alle gebouwen langs de laan zijn gemeentelijke- of rijksmonumenten. Zo verhaalt het bord op de kruising met de Koningsweg over Eyckendal. Landgoedeigenaar en voorzitter van IVN Eemland, Harm Jan Luth, leverde daar de informatie voor aan. Op de plek van dit pand stond vroeger het jachthuis van Paleis Soestdijk, waar de laan zijn naam aan heeft ontleend. De huidige boerderij is gebouwd op de fundamenten van dit jagershuis. In het natuurgebied rondom zijn in 2005 twee poelen en een houtwal aangelegd, waar nu onder meer de zeldzame kamsalamander leeft. En in 2012 kwam er een boerenzwaluwtil bij het tuinencomplex.

PROVINCIALE FIETSROUTE Het staat allemaal te lezen op de borden. Die hadden overigens nog meer voeten in de aarde dan de politieke besluitvorming. Pas eind vorig jaar had de gemeente de door de ANWB gemaakte borden in huis, na een traag subsidieproces. In april zouden ze feestelijk worden onthuld, maar toen had de wereld iets anders aan het hoofd.

Buurtbewoonster Yolande Gastelaars was vrijdag ook aanwezig. Zij heeft zich als leider van de lokale politieke partij Democraten Soest Natuurlijk (DSN) ingezet om de wensen van de actievoerders te realiseren. ,,Er is heel wat water door de Eem gestroomd voordat het zover is gekomen”, merkt zij op. Geheel tevreden is ze echter nog niet. ,,Nu nog de laan alleen voor fietsverkeer toegankelijk maken. Want alles wat hier rijdt, rijdt te hard. En het is een provinciale fietsroute.”

HERONTDEKKEN Niet iedereen denkt er zo over, blijkt uit het commentaar van Robert Schothuis. ,,Van ons hoeft het niet, het verkeer is al erg gereduceerd door de maatregelen.” Van Os beaamt dat: ,,Zowel het verkeer als de snelheid waarmee wordt gereden zijn zeker afgenomen.”

Daarnaast nam hij in de maanden van de coronacrisis een grote toename van wandelaars en fietsers waar. ,,Alsof de mensen het gebied aan het herontdekken waren.”

Hans Veltmeijer
Foto: Hans Veltmeijer
Robert Schothuis (voor links) en Harm Jan Luth heffen met de andere betrokkenen het glas.