Het houden van vogels in een volière is ook een optie, zeggen de twee. ,,De mogelijkheden van de te houden vogels zijn legio. Je kunt bijvoorbeeld grasparkieten, kanaries, zebravinken of tropische vogels houden.”