De route over de vliegbasis is elk jaar van 15 maart tot en met 15 augustus gesloten. Dan is de schrale grondbegroeiing langs de baan het domein van de veldleeuwerik die er z’n nest maakt om er te broeden. Overigens neemt volgens regelmatige bezoekers hun aantal af door de komst van de kauw. De kauwen verstoren volgens hen meer dan de fietsers de rust van de veldleeuwerik en voeren vaak massaal...