De fractie van D66 had al in 2017 het college vragen gesteld over de exploitatie van de blokhut bij de ingang van het duingebied. De menukaart zou niet gezond en duurzaam genoeg zijn en de openingstijden onduidelijk. Er werd aangedrongen op het niet verlengen van het contract. De Beumers lagen daarna nog vaker onder vuur vanuit het gemeentehuis maar bleven honkvast.