De landsadvocate maakte namens Defensie bezwaar tegen een beschikking van de provincie Utrecht waarin wordt vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de voormalige vliegbasis snel moet worden gesaneerd. Defensie zag de bui als gebruiker van de vliegbasis al hangen en vreesde voor de financiële gevolgen te gaan opdraaien.