Het financiële perspectief biedt Soest de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, al wil het huidige college ook ruimte laten voor het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zal worden geformeerd.