Feit is dat op verschillende plaatsen in het dorp buiten de daarvoor aangewezen speciale billboards waarop plaats is voor alle posters, geplakt is. Op bomen, bijvoorbeeld en op hekken, containers en blinde muren, maar ook op de entreeborden ‘Welkom in Soesterberg bakermat van de Nederlandse luchtvaart’ aan de randen van het dorp. Op sommige plekken zijn die posters gescheurd, blijkbaar in een p...