Opnieuw waren de raad en het college er een lange avond druk mee in de weer, zonder dat beide kampen nader tot elkaar kwamen. De verhoudingen zijn sinds het aantreden van het college in 2018 duidelijk: de coalitie is tegen de verplaatsing van vleesveehouder André van Dorresteijn en zijn gezin naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, en de oppositie steunt dit verhuisplan. Dat heeft steevast een stemverhouding van 16-13 in het nadeel van de boer tot gevolg. Het heeft er alles schijn van dit scenario zich donderdag zal herhalen, wanneer er een definitief politiek oordeel geveld wordt. De coalitiediscipline lijkt stevig.

Van de coalitiepartijen was D66 al die tijd het meest geneigd tot enige beweging. Deze partij verzocht ook in mei dit jaar om toch nog een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de maximale bebouwingsmogelijkheden.

Er staat over de mogelijkheid van bebouwing: des te kleiner, des te beter. En dat is geen nul

MAXIMALE BEBOUWING Dat onderzoek was voer voor nieuwe discussies afgelopen donderdag tijdens debatvergadering van de gemeenteraad. Het door Royal Haskoning uitgevoerde onderzoek leverde helemaal geen schets of maximaal aantal vierkante meters op. Wel de vaststelling dat bouwen op deze locatie niet gewenst is, waaruit het college (en de coalitie) concludeerde dat de maximale bebouwing nul is.

De oppositie las een andere inhoud van het rapport, en betoogde dat er geen antwoord is gegeven op de hamvraag naar de maximale bebouwing. Vooral Ad Witlox van de PvdA benadrukte de passage ‘des te kleiner, des te beter’. ,,En dat is geen nul.” De gehele oppositie leidde uit de tekst af dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om te bouwen.

(Veel meer hierover in de Soester Courant van woensdag 25 november)

Door Hans Veltmeijer