Opnieuw waren de raad en het college er een lange avond druk mee in de weer, zonder dat beide kampen nader tot elkaar kwamen. De verhoudingen zijn sinds het aantreden van het college in 2018 duidelijk: de coalitie is tegen de verplaatsing van vleesveehouder André van Dorresteijn en zijn gezin naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, en de oppositie steunt dit verhuisplan. Dat heeft st...