Omdat die kostendekkend moet zijn, wordt de heffing voor eenpersoonshuishoudens volgend jaar opgeschroefd van 193 naar 230 euro, en voor meerpersoonshuishoudens van 215 naar 256 euro. De Rioolheffing wordt per huishouden vijf euro duurder, voor elke hond moet ongeveer een euro meer betaald gaan worden.