Volgens Dijkhuizen is het vrijkomende pand van de huidige openbare basisschool aan de andere schoolbesturen aangeboden, maar zoals de kaarten nu geschud zijn, zal er aan de Beetzlaan geen andere school gevestigd gaan worden. ,,Er zijn zo weinig leerlingen, dat het niet verantwoord is daar een school te beginnen”, aldus Dijkhuizen. De verantwoordelijkheid voor dit soort ke...