De pijlers van het nieuwe beleid zijn: een maximaal aantal leerlingen per gebouw vaststellen, clustering van scholen, samenwerking tussen scholen, een goede spreiding waardoor ‘thuisnabij onderwijs’ ontstaat en verduurzaming van de schoolgebouwen. Het Klimaatakkoord vormt bij dit laatste het uitgangspunt.