De minister kondigde in oktober aan 360 miljoen euro beschikbaar te stellen voor verbetering van ventilatie van schoolgebouwen binnen uiterlijk drie jaar. ,,Dat is een flink bedrag. Het is echter bij lange na niet genoeg om voor een werkelijke verbetering te zorgen.” Investering in een nieuw mechanisch ventilatiesysteem bedraagt al gauw enkele tonnen per gebouw, rekenen de partijen voor.