Vooral de r.k. Carolusschool uit 2001 en de prot. chr. school De Postiljon uit 1959 zullen meer leerlingen krijgen, met als gevolg ruimtetekort in 2024. De eerste tekenen hiervan zullen al in 2021 merkbaar zijn. Voor de openbare basisschool De Startbaan uit 2007 blijft er sprake van een ruimteoverschot.