De school voor mavo, havo en vwo heeft informatie ingewonnen bij scholen die eerder zijn begonnen. Kees Versteeg boorde zijn contacten in het noorden van het land aan en concludeerde daarna bijvoorbeeld dat meteen een lange tijd mondkapjes verplichten niet nodig is. Maar wel de eerste twee weken van het schooljaar, en dan alleen in de smalle gangen van de school. Daar kan namelijk de anderhalve...