Met 38 en 21 jaar hebben ze hun sporen wel verdiend in het onderwijs. Toch zijn ze pas sinds drie jaar collega’s bij basisschool De Wegwijzer (onderdeel van katholieke scholenkoepel SKOSS). ,,In mijn eerste baan in 1975 kwam ik op een school te werken voor kinderen met leer- en gedragsproblemen", vertelt Engelien Houben. ,,Dat heeft de rest van mijn carrière wel beïnvloed, denk ik." De afgelopen 32 jaar werkte ze bij De Wegwijzer als groepsleerkracht, remedial teacher (RT) en intern begeleider (IB).

Peter Blokker begon in 1978 in het onderwijs bij de Ludgerusschool. Een aantal jaar werkte hij buiten het onderwijs, onder andere in de sport- en recreatiesector en in de politiek, om halverwege de jaren negentig weer het onderwijs in te gaan. ,,Dat was een periode dat er bezuinigingen waren in de sport en er weer veel vraag was naar docenten", herinnert hij zich. ,,Ik kon opnieuw bij de Ludgerusschool terecht. Twee middagen in de week gaf ik gymles aan de groepen 4 tot en met 8, een ander gaf dan ‘mijn’ groep 4 vakonderwijs. Naast leerkracht ben ik ook IB'er en adjunct-directeur geweest."

OPLOSSINGSGERICHT Ook Engelien gaf jaren les in groep 4. Daarnaast volgde ze vele cursussen en specialiseerde zich in oplossingsgericht werken. ,,Dat is een methode die is ontwikkeld door de Amerikaanse Insoo Kim Berg. Er was een oproep geweest welke Nederlandse scholen mee wilden werken aan opnames voor een dvd over die methode: ‘Werken aan wat werkt’. Groep 7 van De Wegwijzer heeft daaraan meegedaan en ik was daar erg door geïnspireerd. Je bereikt veel door te praten over wat wél lukt. Dat positieve is ook één van de pijlers van De Wegwijzer."

Benoemen wat wel mag en gewenst is, heeft veel meer effect dan zeggen wat niet mag of niet goed gaat

Peter beaamt dat: ,,Ik vond het heel opvallend toen ik hier kwam dat de kinderen zo goed met elkaar omgingen. Ik merkte dat benoemen wat wél werkt of gewenst gedrag is veel meer effect heeft dan zeggen wat niet mag of niet goed gaat. De kinderen hier weten dat haarfijn, er is ook zelden grote ruzie. Ze gaan uit zichzelf in overleg met elkaar."

,,Wij zijn ook heel trots op ons speelplaatsgedrag en hoe de kinderen met elkaar omgaan", zegt Engelien. Peter: ,,Ja, dat is kenmerkend voor De Wegwijzer. We zitten misschien een beetje weggestopt in een hoekje van Overhees en vallen niet zo op, maar ik denk dat de manier van onderwijs geven hier veel mensen in positieve zin zal verbazen."
Voor Engelien was het meewerken aan de dvd en het uitdragen van de methode een hoogtepunt in haar onderwijscarrière. ,,Het was vrij uniek om hiermee aan de slag te gaan. Het hele team stond er achter en het heeft veel positiefs gebracht voor de school."

Peter noemt de afwisseling in zijn carrière, soms bewust opgezocht en soms niet, een hoogtepunt. ,,Die variatie, ja, als ik terugkijk is dat wel een verrijking geweest. Ook het begeleiden van groep 8-leerlingen richting de middelbare school heb ik mooi gevonden."

SCHAKELEN Dat ze nu in coronatijd hun carrière afsluiten, vinden ze eigenlijk juist wel passend. Het onderwijs wordt immers gekenmerkt door snel moeten schakelen en veel veranderingen. ,,Ik hoop dat de kinderen met plezier naar school zijn gegaan en zich op hun gemak hebben gevoeld in de groep", besluit Peter. Engelien: ,,En dat ze hebben gevoeld dat er een luisterend oor voor hen was, dat ze zich gehoord voelen."

Astrid van den Hoek