Hans Veltmeijer

Van de 1500 leerlingen van het Griftland College komt het merendeel uit Soest. Rector Kees Versteeg heeft met zijn team voor de ochtenden een verplicht lesprogramma' samengesteld, 's middags is er een keuzeprogramma. Het vereiste veel aanpassingen, zo zijn de gymzalen ingericht als toetslokalen. Tijdens de lessen van dertig minuten is een derde van de klas fysiek aanwezig, twee derde volgt de les thuis.

WALDHEIM MAVO Op de Waldheim begonnen ze in de meivakantie al met het uitdenken van ideeën hoe straks onderwijs op anderhalve meter te kunnen geven. ,,En we zijn nu zo goed als rond, we zien het helemaal zitten", aldus vice-directeur Jasper de Jong. Hij is met zijn collega's goed gaan meten in de lokalen en concludeerde dat een halve klas zou passen in de nieuwe situatie. Daarmee krijgen alle eerste, tweede en derde leerjaren halve dagen fysiek school, en halve dagen online. De vierdeklassers blijven thuis, 98 procent daarvan is inmiddels geslaagd. De vier onafgebroken lesuren gaan 25 minuten duren. Na een lange middagpauze lost de ene helft de andere af. Toiletbezoek mag alleen in hele hoge nood. De week gaat vier lesdagen en een toetsdag tellen. ,,Alle leerkrachten hebben er veel zin in", weet De Jong. ,,Na een leerzame periode is het fantastisch om de kinderen weer te zien."

BAARNSCH LYCEUM Op het Baarnsch Lyceum wordt het lesgeven op school beperkter. Rector Henk van Ommen spreekt van acht tot tien leerlingen per klaslokaal. Een systeem zoals van de Waldheim is onmogelijk voor zijn dubbel zo grote school, stelt hij. ,,Dan zou ik 500 leerlingen op school moeten hebben, en dat gaat niet wanneer je de richtlijnen van het RIVM volgt. Hoe groter het volume des te complexer." Hier zullen de leerlingen naar school komen voor toetsen, gymlessen en 'lessen voor leerlingen die het het hardst nodig hebben'.

De Waldheim verwacht vrijwel alle leerkrachten weer op school, het Baarnsch en het Griftland houden rekening met vijf tot tien procent coronaverzuim.