Dat het terrein op de hoek Amersfoortsestraat-Richelleweg weer snel bebouwd zou kunnen worden, is min of meer toevallig. De eigenaar had hiervoor begin dit jaar, dus nog voor de brand, een plan ontwikkeld. Het gemeentebestuur had al laten weten hieraan te willen meewerken. Ook de provincie heeft er in principe mee ingestemd.