[SOEST] Behoud Soester Hoogveen is een petitie gestart om de natuur in het Soesterveen veilig te stellen. Het  gebied is volgens de initiatiefnemers nu nog niet voldoende beschermd. Zij vrezen dat er mogelijk wel 140 tot 150 woningen gebouwd kunnen gaan worden op het terrein van de voormalige kwekerij Van Oest aan de Clemensstraat en achterliggende (boerderij)percelen.