Dit schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de raadsfractie POS over de brand en de bestrijding ervan. Deze wilde onder meer weten of herontwikkeling, in combinatie met bedrijvigheid, tevens ruimte zou kunnen bieden aan betaalbare woningen voor starters en ouderen uit Soesterberg waarmee de voormalige woonwijk Ons Belang op deze locatie nieuw leven kan worden ingeblazen.