Het plan is van RV&O BV en vindt instemming bij het college. Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld dat nu zes weken ter inzage ligt. Er is al participatie geweest van omwonenden. Dat heeft er onder andere toe geleid dat het appartementencomplex op de tekentafel een kwart slag is gedraaid. Na de inzagetermijn legt, wanneer is afhankelijk van eventuele bezwar...