De voordelen: er kan worden voldaan aan de grote vraag naar woningen, met name voor jongeren en ouderen; de (lokale) economie krijgt een impuls als er wordt gebouwd; duurzaamheid kan meeliften op de nieuwbouw en binnen het Sociaal Domein kunnen er meer voorzieningen komen.