De verhuizing naar Den Bergh verliep op een gegeven moment niet soepel. Juist toen de nieuwe bewoners de sleutel van hun appartement hadden gekregen, werd de Banningstraat, de belangrijkste straat waar Den Bergh aan grenst, opengebroken. Volgens aanwonenden die hierover door de gemeente waren geïnformeerd, kwam de afsluiting voor de verhuizers en zelfs voor inwoners als een complete verrassing.