De gemeenteraad werd donderdagavond bijgepraat over het project. De volksvertegenwoordigers hadden in november 2018 een motie aangenomen waarin het college werd verzocht betaalbare woningen te realiseren, voor met name starters en senioren, op de voormalige gemeentewerf. Daarbij moest de juiste balans worden gezocht tussen zoveel mogelijk woningen en het groene karakter van het gebied, dat aan ...