Het betekent dat niet twee hectaren van het zogenoemde Borrebos nodig zijn, maar maximaal een halve hectare. De woningbouw zal grotendeels op het oorspronkelijke Marechausseeterrein plaatsvinden.