Het bouwterrein op de hoek Dorpsplein-Generaal Winkelmanstraat is omheind door hekken. Aan de andere kant vormen de huizen die in de eerste fase van het bouwplan Dorpsplein zijn gerealiseerd de begrenzing van de bebouwing die de afronding betekent van het totale plan. Dan herinneren alleen de foto’s nog aan het oorspronkelijke Dorpsplein.