Door de afwisselende bouw, de ‘onaangetaste bomenstructuur’ en de open ruimtes tussen de woningen wordt het dorpse karakter aan het 1e Heezerlaantje juist behouden, stelt het college. Het nieuwbouwplan sluit in die zin aan bij het coalitieakkoord dat het woningbouw op inbreidingslocaties binnen de rode contour (daar mag in principe worden gebouwd) mogelijk maakt. Daarbij werd vooral ten doel ge...